?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org.hlygy.com/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɽ沁水县政府网--沁水县地方门户网?/title> <link href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/2010images/sy/css/2010jconline.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/2010images/sy/css/xuanxiangka_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/" target="_blank"><img src="/pics/15201_1037[1].bmp">县委</a> </span></div> <div id="menubox"> <span id="menu1"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Index.html" target="_blank"></a></span> <ul> <li id="menu2"> <dl> <dt class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_7/Index.aspx" target="_blank"></a></dt> <dd> <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_81/Index.aspx" title="沁水概况" target="_blank">沁水概况</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_14/Index.aspx" title="沁水名片" target="_blank">沁水名片</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_15/Index.aspx" title="沁水画廊" target="_blank">沁水画廊</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_16/Index.aspx" title="沁水旅游" target="_blank">沁水旅游</a><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_17/Index.aspx" title="??? target="_blank">???/a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_118/Index.aspx" title="视频新闻" target="_blank">视频新闻</a> | </dd> </dl> </li> <li id="menu3"> <dl> <dt class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_8/Index.aspx" target="_blank"></a></dt> <dd><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_127/Index.aspx" title="政务头条" target="_blank">政务头条</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_18/Index.aspx" title="沁水要闻" target="_blank">沁水要闻</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_19/Index.aspx" title="晋城政务" target="_blank">晋城政务</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_23/Index.aspx" title="媒体链接" target="_blank">媒体链接</a><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_20/Index.aspx" title="部门信息" target="_blank">部门信息</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_22/Index.aspx" title="综合信息" target="_blank">综合信息</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_21/Index.aspx" title="乡镇动? target="_blank">乡镇动?/a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_24/Index.aspx" title="专题专栏" target="_blank">专题专栏</a></dd> </dl> </li> <li id="menu4"> <dl> <dt class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_9/Index.aspx" target="_blank"></a></dt> <dd> <a href="http://hlygy.com/a/20180622/383135.html" title="政府信息公开" target="_blank">政府信?/a><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_28/Index.aspx" title="最新文? target="_blank">最新文?/a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_29/Index.aspx" title="人事信息" target="_blank">人事信息</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_257/Index.aspx" title="财政预决算信息公开" target="_blank">财政预?/a> | </dd> </dl> </li> <li id="menu5"> <dl> <dt class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_10/Index.aspx" target="_blank"></a></dt> <dd><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_31/Index.aspx" title="个人服务" target="_blank">个人服务</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_32/Index.aspx" title="法人服务" target="_blank">法人服务</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_33/Index.aspx" title="旅游服务" target="_blank">旅游服务</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_34/Index.aspx" title="三农服务" target="_blank">三农服务</a><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_91/Index.aspx" title="办事公告" target="_blank">办事公告</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_92/Index.aspx" title="便民服务" target="_blank">便民服务</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_285/Index.aspx" title="政策法规" target="_blank">政策法规</a> | </dd> </dl> </li> <li id="menu6"> <dl> <dt class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_11/Index.aspx" target="_blank"></a></dt> <dd> <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_35/Index.aspx" title="沁水指南" target="_blank">沁水指南</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Government/Interview/Index.aspx" title="嘉宾访谈" target="_blank">嘉宾访谈</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_199/Index.aspx" title="投票列表" target="_self">投票列表</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_120/Index.aspx" title="问卷调查" target="_blank">问卷调查</a><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/blog" title="沁水博客" target="_blank">沁水博客</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_286/Index.aspx" title="嘉宾访谈图片" target="_blank">嘉宾访?/a> | </dd> </dl> </li> <li id="menu7"> <dl> <dt class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_12/Index.aspx" target="_blank"></a></dt> <dd><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_38/Index.aspx" title="经济概况" target="_blank">经济概况</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_39/Index.aspx" title="发展规划" target="_blank">发展规划</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_40/Index.aspx" title="招商引资" target="_blank">招商引资</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_41/Index.aspx" title="企业项目" target="_blank">企业项目</a><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_42/Index.aspx" title="新农村建? target="_blank">新农村?/a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_43/Index.aspx" title="农业项目" target="_blank">农业项目</a> | <a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_44/Index.aspx" title="惠农政策" target="_blank">惠农政策</a> | </dd> </dl> </li> </ul> </div> <div class="weatherDiv"> <div class="welTxt fl">沁水人民欢迎您!</div> <div class="dis_date fr"><span id="dd">今天是:</span>   </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="h_banner"> </div> </div> <div class="h10"></div> </div> <div id="bp"> <div> <div class="b_main fl"> <div class="topNews"> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27685.aspx" target="_blank" title="标题:手牵手共建文明县城 心连心同筑美丽沁?#xD;点击数:761 发表时间?7?6?2?>手牵手共建文明县城 心连心同筑美丽沁?/a></li> </ul> </div> <div class="h10"></div> <div class="h250"> <div id="indFocP" class="topFoc fl"> <div id="boxID"> <div class="loading"><span>请稍?..</span></div> <ul class="pic"> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28025.aspx" title="原光辉主持召开县委常委扩大会议" target="_blank"><img src="/pics/72473_1077.jpg"></a></li> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27880.aspx" title="原光辉深入樊村河调研深度贫困" target="_blank"><img src="/pics/35211_0325.jpg"></a></li> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27910.aspx" title="侯贵宝调研煤炭煤层气行业安全生产工作" target="_blank"><img src="/pics/32812_0665.jpg"></a></li> </ul> </div> </div> <div id="topNewsList" class="topNewsList fr"> <div class="hd"> <ul> <li class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_18/Index.aspx" target="_blank">沁水要闻</a></li> <li class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_19/Index.aspx" target="_blank">晋城政务</a></li> <li class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_23/Index.aspx" target="_blank">媒体链接</a></li> <li class="on"><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383136.html" target="_blank">国务院要?/a></li> </ul> </div> <div class="bd"> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28095.aspx" target="_blank" title="标题:原光辉主持召开县委常委会议 点击数:235 发表时间?7?7?1?>原光辉主持召开县委常委会议</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28093.aspx" target="_blank" title="标题:侯贵宝调研县城环境集中整治工作 点击数:163 发表时间?7?7?1?>侯贵宝调研县城环境集中整治工?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28081.aspx" target="_blank" title="标题:原光辉率团赴兄弟县(市区)观摩考察党建工作 点击数:330 发表时间?7?7?0?>原光辉率团赴兄弟县(市区)观摩考察党建工作</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28080.aspx" target="_blank" title="标题:郭沁林深入郑村镇、嘉峰镇进行调研 点击数:174 发表时间?7?7?9?>郭沁林深入郑村镇、嘉峰镇进行调研</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28072.aspx" target="_blank" title="标题:张桂春督查农村环境集中整治工作 点击数:228 发表时间?7?7?9?>张桂春督查农村环境集中整治工?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28048.aspx" target="_blank" title="标题:原光辉主持召开县委中心组学习会?#xD;点击数:301 发表时间?7?7?8?>原光辉主持召开县委中心组学习会?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28047.aspx" target="_blank" title="标题:我县召开建档立卡贫困人口动态调整和易地搬迁对象核准工作大会 点击数:295 发表时间?7?7?8?>我县召开建档立卡贫困人口动态调整和易地搬迁对象?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28025.aspx" target="_blank" title="标题:原光辉主持召开县委常委扩大会议 点击数:535 发表时间?7?7?4?>原光辉主持召开县委常委扩大会议</a></li> </ul> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28101.aspx" target="_blank" title="标题:晋城市委召开学习交流?#xD;点击数:4 发表时间?7?7?4?>晋城市委召开学习交流?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28100.aspx" target="_blank" title="标题:我市举办“干部素质提升工程”第八期专题讲座 点击数:4 发表时间?7?7?4?>我市举办“干部素质提升工程”第八期专题讲座</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28079.aspx" target="_blank" title="标题:七届晋城市委第三轮巡察工作动员会召开 点击数:37 发表时间?7?7?0?>七届晋城市委第三轮巡察工作动员会召开</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28055.aspx" target="_blank" title="标题:市委召开常委会议 点击数:20 发表时间?7?7?9?>市委召开常委会议</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28054.aspx" target="_blank" title="标题:我市各级各部门组织集中收看专题?#xD;点击数:29 发表时间?7?7?9?>我市各级各部门组织集中收看专题片</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28040.aspx" target="_blank" title="标题:武宏文主持召开市政府第14次常务会?#xD;点击数:24 发表时间?7?7?8?>武宏文主持召开市政府第14次常务会?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28033.aspx" target="_blank" title="标题:全市党建重点工作推进会召开 点击数:24 发表时间?7?7?7?>全市党建重点工作推进会召开</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28018.aspx" target="_blank" title="标题:武宏文会见国家煤层气战略联盟专?#xD;点击数:23 发表时间?7?7?4?>武宏文会见国家煤层气战略联盟专家</a></li> </ul> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28102.aspx" target="_blank" title="标题:省委召开常委会议 分析上半年全省经济形?部署下半年经济工?#xD;点击数:5 发表时间?7?7?4?>省委召开常委会议 分析上半年全省经济形?部署下?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28085.aspx" target="_blank" title="标题:国务院扶贫开发领导小组督查山西脱贫攻坚工作汇报会在并召开 点击数:8 发表时间?7?7?1?>国务院扶贫开发领导小组督查山西脱贫攻坚工作汇报?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28073.aspx" target="_blank" title="标题:习近平:千方百计为群众排忧解难 不断开创信访工作新局?#xD;点击数:13 发表时间?7?7?0?>习近平:千方百计为群众排忧解?不断开创信访工?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28056.aspx" target="_blank" title="标题:新华社评论员:夯实中国经济稳中向好势头 点击数:17 发表时间?7?7?9?>新华社评论员:夯实中国经济稳中向好势?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28049.aspx" target="_blank" title="标题:习近平:营造稳定公平透明的营商环境 加快建设开放型经济新体?#xD;点击数:13 发表时间?7?7?8?>习近平:营造稳定公平透明的营商环境 加快建设开?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28026.aspx" target="_blank" title="标题:省直部分事业单位招聘笔试成绩可?#xD;点击数:21 发表时间?7?7?7?>省直部分事业单位招聘笔试成绩可查</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27986.aspx" target="_blank" title="标题:我国首推“公路债”终结政府贷款修路历?#xD;点击数:40 发表时间?7?7?4?>我国首推“公路债”终结政府贷款修路历?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27972.aspx" target="_blank" title="标题:简政放权转职能 优化服务提效?#xD;点击数:19 发表时间?7?7?3?>简政放权转职能 优化服务提效?/a></li> </ul> <ul class="fee3ed2wd7uj"> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="h10"></div> <div class="h174"> <div class="mLuamn fr"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_20/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3>部门信息</h3> </div> <div class="bd tList"> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28106.aspx" target="_blank" title="标题:县人社局召开集体谈话提醒?抵制“升学宴”歪?#xD;点击数:9 发表时间?7?7?4?>县人社局召开集体谈话提醒?抵制“升?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28105.aspx" target="_blank" title="标题:县农机局驻村扶贫工作队对孝良村经济破零进行研讨规?#xD;点击数:11 发表时间?7?7?4?>县农机局驻村扶贫工作队对孝良村经济破?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28104.aspx" target="_blank" title="标题:县国税局立足“三个维度”做好廉政谈?#xD;点击数:10 发表时间?7?7?4?>县国税局立足“三个维度”做好廉政谈?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28099.aspx" target="_blank" title="标题:煤炭煤层气工业局举办“敬畏生命、安全为天”主题演讲比?#xD;点击数:21 发表时间?7?7?4?>煤炭煤层气工业局举办“敬畏生命、安全?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28098.aspx" target="_blank" title="标题:县人社局召开集体谈话提醒?抵制“升学宴”歪?#xD;点击数:18 发表时间?7?7?4?>县人社局召开集体谈话提醒?抵制“升?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28088.aspx" target="_blank" title="标题:“两局”联手助推“两类”人员创业就?#xD;点击数:48 发表时间?7?7?1?>“两局”联手助推“两类”人员创业就?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="h10"></div> <div class="h10"></div> <div class="h174"> <div class="mLuamn fr"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_22/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3>综合信息</h3> </div> <div class="bd tList"> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28103.aspx" target="_blank" title="标题:我县夯实内控基础 加大行政监督、稽核力度确保基金安?#xD;点击数:17 发表时间?7?7?4?>我县夯实内控基础 加大行政监督、稽核?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28097.aspx" target="_blank" title="标题:我县召开法律顾问制度工作推进?#xD;点击数:16 发表时间?7?7?4?>我县召开法律顾问制度工作推进?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28096.aspx" target="_blank" title="标题:我县“一免一扩四提两简”做好社保兜底扶?#xD;点击数:10 发表时间?7?7?4?>我县“一免一扩四提两简”做好社保兜底?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28050.aspx" target="_blank" title="标题:我县健康扶贫“双签约”活动全面启?#xD;点击数:108 发表时间?7?7?8?>我县健康扶贫“双签约”活动全面启?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28028.aspx" target="_blank" title="标题:省委老干部局督查“两个文件”落实情?#xD;点击数:56 发表时间?7?7?7?>省委老干部局督查“两个文件”落实情?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28022.aspx" target="_blank" title="标题:张俊威副县长对重点行业领域安全隐患大排查大整治开展情况进行督?#xD;点击数:68 发表时间?7?7?4?>张俊威副县长对重点行业领域安全隐患大?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="h10"></div> <div class="cBanner h85"> </div> <div class="h10"></div> <div style="height:163px; overflow:hidden;"> <div id="bsTab" class="mLuamn fl"> <div class="hd"> <span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_28/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3> <li class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_28/Index.aspx" target="_blank">最新文?/a></li> </h3> </div> <div class="bd tList"> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27562.aspx" target="_blank" title="标题:晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市2017年水污染防治行动计划的通知 点击数:250 发表时间?7?6?6?>晋城市人民政府办公厅关于印发晋城?0?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/26890.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县人民政府关于印发沁水县土壤污染防治工作方案的通知 点击数:245 发表时间?7?4?4?>沁水县人民政府关于印发沁水县土壤污染?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/25932.aspx" target="_blank" title="标题:中共沁水县委办公室沁水县人民政府办公室关于印发沁水县国家园林县城创建方案的通知 点击数:1236 发表时间?7?3?3?>中共沁水县委办公室沁水县人民政府办公?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/25774.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县人民政府2016年政府信息公开年度报告 点击数:556 发表时间?7?2?3?>沁水县人民政?016年政府信息公开年度?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/25690.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县人民政府办公室关于印发沁水县森林火灾应急预案的通知 点击数:475 发表时间?7?2?5?>沁水县人民政府办公室关于印发沁水县森?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="mLuamn fr"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_12/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3 class="fl">经济发展</h3> </div> <div class="bd tList"> <ul> <li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27717.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县1-5月份经济运行情况 点击数:189 发表时间?7?6?0?>沁水?-5月份经济运行情况</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27416.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县1-4月份经济运行情况 点击数:211 发表时间?7?5?4?>沁水?-4月份经济运行情况</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27016.aspx" target="_blank" title="标题:经济回升势头较好 保持增长仍需努力——沁水县一季度经济运行情况简?#xD;点击数:235 发表时间?7?5?2?>经济回升势头较好 保持增长仍需努力—?/a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/26492.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县2016年国民经济和社会发展统计公报 点击数:604 发表时间?7?4?4?>沁水?016年国民经济和社会发展统计公报</a></li><li><span class="date">2018-06-22</span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/26203.aspx" target="_blank" title="标题?016年全县经济运行情况综?#xD;点击数:370 发表时间?7?3?7?>2016年全县经济运行情况综?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="h10"></div> </div> <div class="b_side fr"> <div class="ldShow"> <div class="hd"> <h3><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_25/Index.aspx" target="_blank">领导之窗</a></h3> </div> <div class="bd"> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_238/Index.aspx" title="原光? target="_blank"><img src="/pics/6785_0323.jpg"></a></li> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_342/Index.aspx" title="侯贵? target="_blank"><img src="/pics/15779_0875.jpg"></a></li> <div class="clear"></div> </ul> </div> </div> <div class="h6"></div> <div class="sLuamn" id="sideTzgg"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_26/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3>公示公告</h3> </div> <div class="bd tList h180"> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28092.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县人民政府办公室关于印发沁水县公共租赁住房审核补充规定的通知 点击数:224 发表时间?7?7?1?>沁水县人民政府办公室关于印发沁水?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28091.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县2017年“三支一扶”招募面试公?#xD;点击数:274 发表时间?7?7?1?>沁水?017年“三支一扶”招募面试?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/28019.aspx" target="_blank" title="标题:国务院第三督查组关于在山西省设立热线电话的公告 点击数:306 发表时间?7?7?4?>国务院第三督查组关于在山西省设立?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27969.aspx" target="_blank" title="标题:关于对1-6月县直有关部门及乡(镇)一般公共预算支出执行进度情况的公告 点击数:352 发表时间?7?7?2?>关于?-6月县直有关部门及乡(镇?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27899.aspx" target="_blank" title="标题:关于公开征集2017年高校毕业生就业见习岗位的通知 点击数:630 发表时间?7?7?4?>关于公开征集2017年高校毕业生就业?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27844.aspx" target="_blank" title="标题:晋城市安全生产大排查大整治专项行动隐患和问题督办书 点击数:350 发表时间?7?6?9?>晋城市安全生产大排查大整治专项行?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27841.aspx" target="_blank" title="标题:晋城市安全生产大排查大整治专项行动隐患和问题督办书 点击数:218 发表时间?7?6?9?>晋城市安全生产大排查大整治专项行?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27809.aspx" target="_blank" title="标题:关于我县举办市县联动地震应急演练的通告 点击数:192 发表时间?7?6?7?>关于我县举办市县联动地震应急演练?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27714.aspx" target="_blank" title="标题:县黄标车及老旧车淘汰工作领导组公告 点击数:461 发表时间?7?6?0?>县黄标车及老旧车淘汰工作领导组公告</a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27736.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县政府网站开通书记、县长专用举报信?#xD;点击数:565 发表时间?7?6?9?>沁水县政府网站开通书记、县长专用?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="h10"></div> <div class="msLuamn"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383137.html" target="_blank">更多>></a></span> <h3><a>政府信息公开</a></h3> </div> <div class="bd govLink h161"> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_257/Index.aspx">财政预决算信?/a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383138.html">信息公开指南</a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383139.html">信息公开目录</a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383140.html">依申请公开</a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383141.html">信息公开条例</a></li> <li><a href="http://203.207.98.214.hlygy.com:7001/xxfb/infoList.do?deptmentId=1&menuType=1 ">信息公开规定</a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383142.html">监督投诉</a></li> <div class="clear"></div> </ul> </div> </div> <div class="h10"></div> <div class="sLuamn"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_24/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3>专题专栏</h3> </div> <div class="ztBd"> <dl> <dt><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_326/Index.aspx" title="两学一? target="_blank"><img src="/pics/70971_0756.jpg"></a></dt> <dd> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27891.aspx" target="_blank" title="标题:【党史ABC】系列之一:党的生日为何定??日? 点击数:40 发表时间?7?7?3?>【党史ABC】系列之一:党的生日为?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27890.aspx" target="_blank" title="标题:人民日报社论:永葆共产党人的奋斗精?-热烈庆祝中国共产党成立九十六周年 点击数:34 发表时间?7?7?3?>人民日报社论:永葆共产党人的奋斗?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27889.aspx" target="_blank" title="标题:不忘奋斗初?跨越新的征程——纪念中国共产党成立96周年 点击数:24 发表时间?7?7?3?>不忘奋斗初心 跨越新的征程——纪?/a></li> </ul> </dd> <dt><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_194/Index.aspx" title="贯彻全县党风廉政建设干部大会" target="_blank"><img src="/pics/29134_1324.jpg"></a></dt> <dd> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27105.aspx" target="_blank" title="标题:国土局召开2017年度党风廉政建设工作?#xD;点击数:109 发表时间?7?5?0?>国土局召开2017年度党风廉政建设工?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27092.aspx" target="_blank" title="标题:林业系统召开2017年度党风廉政建设和反腐败工作会议 点击数:113 发表时间?7?5?9?>林业系统召开2017年度党风廉政建设?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/26948.aspx" target="_blank" title="标题:县财政局召开党风廉政建设工作会议 点击数:107 发表时间?7?4?6?>县财政局召开党风廉政建设工作会议</a></li> </ul> </dd> <dt><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_271/Index.aspx" title="德行沁水" target="_blank"><img src="/pics/22615_0559.jpg"></a></dt> <dd> <ul> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27951.aspx" target="_blank" title="标题:志愿服务成为活力沁水新名片 点击数:30 发表时间?7?7?0?>志愿服务成为活力沁水新名?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27950.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县人民法院道德讲堂开?#xD;点击数:23 发表时间?7?7?0?>沁水县人民法院道德讲堂开?/a></li><li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Item/27949.aspx" target="_blank" title="标题:沁水县城乡环境整治扎实推进 点击数:22 发表时间?7?7?0?>沁水县城乡环境整治扎实推?/a></li> </ul> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="h10"></div> <div class="ztAD"> <ul> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="last"></li> </ul> </div> <div class="h10"></div> <div class="charmQS"> <div class="charmQSDiv fl"> <div class="qsGen"> <div class="hd"> <h3>沁水概况</h3> </div> <div class="bd"> <p><img src="/pics/30744_1446.jpg">沁水县位于山西省东南部的太行?太岳、中条三大山系衔接处?西临翼城县,东连高平市?泽州县,北和浮山、安泽?长子县接壤,南与垣曲、阳城县搭界,总面?2676.6 平方公里?行政隶属晋城市,全县分设龙港、中村、郑庄、端氏、嘉峰、郑村、柿?7个镇和樊村河、土沃、张村、苏庄、胡底、固县、十?a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_81/Index.aspx" target="_blank">[详细]</a></a></p> </div> </div> <div class="charmSub"> <ul> <li class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_14/Index.aspx" target="_blank">沁水名片</a></li> <li class=""><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_16/Index.aspx" target="_blank">沁水旅游</a></li> <div id="yqlj" class="msLuamn"> <div class="hd"> <ul class="flHd"> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_124/Index.aspx" target="_blank">友情链接</a></li> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_121/Index.aspx" target="_self">省市?/a></li> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_122/Index.aspx" target="_self">政府部门</a></li> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_123/Index.aspx" target="_self">其它网站</a></li> </ul><h3><a>友情链接</a></h3> </div> <div class="bd fImgLink h174"> <ul class="flPic"> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383143.html" target="_blank"><img src="/pics/42762_0142.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383144.html" target="_blank"><img src="/pics/43635_1419.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383145.html" target="_blank"><img src="/pics/83056_0637.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383146.html" target="_blank"><img src="/pics/82733_0257.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383147.html" target="_blank"><img src="/pics/71370_1038.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383148.html" target="_blank"><img src="/pics/64607_0493.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383149.html" target="_blank"><img src="/pics/62904_0250.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383150.html" target="_blank"><img src="/pics/47125_1050.jpg"></a></li> <div class="clear"></div> </ul> <ul class="flTxt"> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383151.html" target="_blank">黄河新闻?/a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383152.html" target="_blank">晋城广电?/a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383153.html" target="_blank">晋城新闻?/a></li> <div class="clear"></div> </ul> <ul class="flTxt"> <li><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com" target="_blank"><img src="/pics/25217_1001.jpg"></a></li> <div class="clear"></div> </ul> <ul class="flPic"> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383154.html" target="_blank"><img src="/pics/52959_0523.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383155.html" target="_blank"><img src="/pics/13720_0244.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383156.html" target="_blank"><img src="/pics/67304_0760.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383157.html" target="_blank"><img src="/pics/19509_1247.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383158.html" target="_blank"><img src="/pics/7773_0967.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383159.html" target="_blank"><img src="/pics/47286_0634.jpg"></a></li> <li><a href="http://hlygy.com/a/20180622/383160.html" target="_blank"><img src="/pics/75943_0558.jpg"></a></li> <div class="clear"></div> </ul> </div> </div> </div> <div class="b_side fr"> <div id="wjdc" class="sLuamn"> <div class="hd"><span class="more"><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_120/Index.aspx" target="_blank">更多>></a></span> <h3>问卷调查</h3> </div> <div class="bd"> <ul class="wjList"> <li><a class="ques" href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Survey/20150527103109.html" target="_blank" title="沁水县国民经济与社会发展“十三五”规划建言献策活动民意征集调查问卷">沁水县国民经济与社会发展“十三五”规划建言献策活动?..</a></li> <li><a class="ques" href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Survey/20130905082234.html" target="_blank" title="沁水县创建省级文明和谐县城调查问?>沁水县创建省级文明和谐县城调查问?/a></li> <li><a class="ques" href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Survey/20130227152248.html" target="_blank" title="沁水县人民政府办公室关于征求沁水?013年县政府十大惠民工程意见建议的公?>沁水县人民政府办公室关于征求沁水?013年县政府十大?..</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="h10"></div> </div> <div id="fp"> <div class="f_nav"><span><a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/">网站首页</a>|<a href="http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/Category_84/Index.aspx" target="_self">关于我们</a>|<a onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/');" href="#">设为首页</a>|<a href="javascript:if(document.all){window.external.addFavorite('http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/','沁水县政府网');}else if(window.sidebar){window.sidebar.addPanel('沁水县政府网', 'http://www-qinshui-gov-cn.hlygy.com/','');}">加入收藏</a></span></div> <div class="web_copy"> <p>Copyright © 2006-2012 QinShui Government All Rights Reserved</p> <p>主办单位(版权所?:沁水县人民政府 承办单位:沁水县信息中心</p> <p>晋ICP?6005835号 晋公网备14050002000370? 技术支持:<a href="http://hlygy.com/a/20180622/383161.html">动易网络</a></p> <a href="http://hlygy.com/a/20180622/383162.html" target="_blank"><img src="/pics/59839_0786.jpg"></a> <a class="ico_2" href="#" target="_blank"><img src="/pics/53812_0533.jpg"></a> </div> </div> <div align="center"> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://hz1tnv.hlygy.com/">޻԰</a></td> <td><a href="http://bnbdll.hlygy.com/">ʷ</a></td> <td><a href="http://jd1ftn.hlygy.com/">ɳƺί</a></td> <td><a href="http://bxxrzf.hlygy.com/">ܲβ</a></td> <td><a href="http://bdbnpz.hlygy.com/">ʷͬ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://xqmgz.com.cn/">ҵ԰ֵ</a></td> <td><a href="http://ptaym.com.cn/"></a></td> <td><a href="http://jsxqj.com/">÷ׯί</a></td> <td><a href="http://thzla.cn/">̩ƴ</a></td> <td><a href="http://phjp9l.rbqmu.cn/"></a></td> <td><a href="http://vvxlb7.nfoou.com.cn/">ٶ</a></td> <td><a href="http://tjpxdn.bxivb.com.cn/">ƺ</a></td> <td><a href="http://trdjc.com/">㽭Ϫ</a></td> <td><a href="http://lqzfw.com/">DzŹ</a></td> </tr> </table> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.gearbest.com/%E5%8D%9A%E5%BD%A9%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%AF%84%E7%BA%A7%E3%80%90%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%913rd-_gear/" target="_blank"></a></td> <td><a href="http://sell.d17.cc/search?keyword=%E8%B6%B3%E7%90%83%E5%AE%9D%E8%B4%9D%E4%BE%9D%E4%BE%9D%E3%80%90%E5%B9%B8%E8%BF%90%E9%A3%9E%E8%89%87.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91nfv" target="_blank">3dۺͼ</a></td> <td><a href="http://v.baidu.com/v?word=122%E6%9C%9F%E5%BC%80%E5%A5%96%E7%BB%93%E6%9E%9C%E3%80%90%E5%BF%AB%E4%B8%89.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91f3b&ct=301989888&rn=67&pn=0&db=0&s=0&fbl=800&ie=utf-8" target="_blank">㽭˫ɫͼ</a></td> <td><a href="http://www.51ztzj.com/search.htm?word=%E4%B8%83%E6%98%9F%E7%94%B5%E8%A7%86%E8%B4%AD%E7%89%A9%E3%80%9011%E9%80%895.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91vtb&type=all" target="_blank">˫ɫ2014042</a></td> <td><a href="http://so.baomihua.com/DataList.aspx?keyword=%E6%B5%B7%E5%8D%97%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E8%AE%BA%E5%9D%9B%E3%80%90%E5%BF%AB%E4%B8%89.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91v7d" target="_blank"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.nextag.com/shopping/products?search=%E5%BC%A7%E7%BA%BF%E7%90%83%E8%B6%B3%E7%90%83%E4%B9%8B%E5%AE%B6%E3%80%90%E5%A4%A7%E8%B1%A1%E5%BD%A9%E7%A5%A8.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91djl" target="_blank">6y7yۿ</a></td> <td><a href="http://map.baidu.com/?newmap=1&ie=utf-8&s=<%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E7%A6%8F%E5%BB%BA36%E9%80%897%E3%80%90%E5%BF%AB3.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91xdl" target="_blank">澭ҪǮ</a></td> <td><a href="http://www.51ztzj.com/search.htm?word=%E5%8F%8C%E8%89%B2%E7%90%83%E4%BD%9C%E5%BC%8A%E3%80%9011%E9%80%895.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91jjd&type=all" target="_blank">ڿʲô׬Ǯ</a></td> <td><a href="http://tv.zing.vn/tim-kiem/index.html?q=%E5%8F%8C%E8%89%B2%E7%90%832013128%E3%80%90%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6pk10.%E5%85%AC%E5%8F%B8%E3%80%913lt" target="_blank">Ƽ3dʼncwdy</a></td> <td><a href="http://dict.baidu.com/s?wd=%E5%8F%8C%E8%89%B2%E7%90%832012152%E3%80%90%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6pk10.%E5%85%AC%E5%8F%B8%E3%80%91bfh&device=pc&from=home&q=%E7%87%95%E8%B5%B5%E9%A3%8E%E9%87%8720%E9%80%895%E8%B5%B0%E5%8A%BF%E5%9B%BE%E3%80%90%E5%8C%97%E4%BA%ACpk10.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91txx" target="_blank">뱨</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://search.chinabyte.com/searchchianbyte.do?wd=%B2%B6%D3%E3%BB%FA%A1%BE11%D1%A15.%CD%F8%C2%E7%A1%BFnph" target="_blank">ɫǺ</a></td> <td><a href="http://search.damai.cn/search.html?keyword=%E6%8E%92%E5%88%97%E4%BA%94%E5%BC%80%E5%A5%96%E7%BB%93%E6%9E%9C%E3%80%90%E5%A4%A7%E8%B1%A1%E5%BD%A9%E7%A5%A8.com%E3%80%911bb" target="_blank">ʮֿ</a></td> <td><a href="http://segmentfault.com/search?q=%E8%B6%B3%E5%BD%A9%E4%B8%93%E5%AE%B6%E3%80%90%E5%A4%A7%E8%B1%A1%E5%BD%A9%E7%A5%A8.com%E3%80%91vrf" target="_blank">ϲʹ</a></td> <td><a href="http://www.iciba.com/%E6%80%8E%E6%A0%B7%E8%B5%9A%E9%92%B1%E3%80%90%E5%B9%B8%E8%BF%90%E9%A3%9E%E8%89%87.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%913v1" target="_blank">ӱƱ</a></td> <td><a href="http://chuanke.baidu.com/course/_%E9%B8%BF%E6%B3%B0%E6%A3%8B%E7%89%8C%E3%80%90%E5%A4%A7%E8%B1%A1%E5%BD%A9%E7%A5%A8.com%E3%80%91xft_____.html" target="_blank">11ѡ5</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://app.cnmo.com/searchAll.php?s=%B8%A3%B2%CA3d%B9%E6%D4%F2%A1%BE%B1%B1%BE%A9%C8%FC%B3%B5.%CD%F8%C2%E7%A1%BFb57&ts=1523007475543" target="_blank">4Ƕ</a></td> <td><a href="http://search.goo.ne.jp/web.jsp?mode=7&PT=TOP&sbd=goo001&OE=UTF-8&MT=%E7%BA%A2%E7%A6%8F%E5%BD%A9%E3%80%90%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91rlf&from=tab_image_web&IE=UTF-8#1" target="_blank">ըϷ</a></td> <td><a href="http://www.ebay.com.hk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=%E8%B5%8C%E5%8D%9A%E7%A0%B4%E6%88%92%E5%BD%95%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%80%90%E5%A4%A7%E8%B1%A1%E5%BD%A9%E7%A5%A8.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%91vx9&_sacat=0" target="_blank">ͯЬ</a></td> <td><a href="http://so.v.ifeng.com/video?q=%E5%8F%8C%E8%89%B2%E7%90%83%E4%BD%9C%E5%BC%8A%E8%A7%86%E9%A2%91%E3%80%90%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6.%E5%85%AC%E5%8F%B8%E3%80%91hhh&c=5" target="_blank">ݵijˮϢ</a></td> <td><a href="http://search.mtime.com/search/?q=%E5%8F%8C%E8%89%B2%E7%90%83%E6%91%87%E5%A5%96%E5%99%A8%E9%80%89%E5%8F%B7%E3%80%90%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6pk10.%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%911ld&t=0" target="_blank">Զ׬Ǯ</a></td> </tr> </table> <a href="http://www.baidu.com/">ٶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>